Bondetanken AS logo stående hvit

Bondetanken

Branding/Skilt

Vi fikk henvendelse angående design og helhetlig løsning for bensinstasjonen Bondetanken. Kunden ønsket et design fundamentert i det landlige, lokale og nostalgiske. Her har vi laget fullstendig profil, logo, skilting, og foliering på pumper.

Med utgangspunkt i de gamle British Petroleum stasjonene, ville vi vekke minner fra fortiden. Fargene har assosiasjoner til det landlige og gjenkjennelige.

Vi har utviklet logo og hele profilen, med design på alt fra sikkerhetsmerkingen, informasjonsskilt og bensinkort, til pumpene, gesims rundt taket og fasadeskilt. Skjoldet og teksten i fasadeskiltet er utfrest og med LED-lys, og gesimsen er opplyst med LED-striper.

Bondetanken Logo
Bondetanken bygningsbilde

Flere prosjekter