Foliegaranti for bildekor

Foliegaranti for dekor og helfoliering på bil

Ide Systemer AS bestreber alltid å finne de mest optimale produktene som både tilfredsstiller kvaliteten og prisbildet som er ønskelig.

Folieserien vi benytter til dekor og helfoliering har en 2-års garanti mot krakelering, fargeendringer og lim-holdbarhet, forutsett at de angitte vaskeanvisninger følges, og at bilen er rengjort ordentlig i forkant av foliering.

Hvis det på noen av disse områdene kan påvises, eller er særlige tegn på forringelse på noen av de kvalitetene som nevnt ovenfor vil Ide Systemer AS erstatte dette med nytt produkt.

Vær oppmerksom på at det ikke gis garanti for foliering av speil, områder rundt ryggesensorer og plastdetaljer. I tillegg gir vi ikke fargegaranti på printet folie.

Garantien omfatter ikke hærverk, påkjenninger i form av snørydding, påkjørsler, sandsprut, isbiter fra freser, anleggsarbeid eller lignende. Skader som følge av feil bruk av rengjøringsmaskiner, kjemikalier og lignende omfattes ikke av garantien. Garantien vil heller ikke dekke skader påført i forbindelse med naturkatastrofer.

Ved benyttelse av garanti bes kunden ta kontakt med Ide Systemer AS så fort som mulig etter skade har oppstått, slik at vi kan avklare og finne årsaken til skaden. Dette er viktig for vårt kvalitetssikringsarbeid, og for at vi kan informere produsent av produkt så vi kan sikre oss mot tilsvarende skader i fremtiden.

Ta kontakt med oss direkte ved skade eller om det skulle være andre spørsmål du ønsker svar på.

Telefon | 32 87 20 90

E-post | info@idesystemer.no

Adresse | Teglverksveien 83, 3057 Solbergelva